Bezručův pramen

Pramen věnovaný Prusy Priessnitzovi k ocenění nejvyšším civilním vyznamenáním v monarchii.

Po vyznamenání Priessnitze civilní medailí v roce 1846 byl na náklady pacientů z Nysy (tehdejší Prusko) na idylickém místě nedaleko tzv. Priessnitzova potoka vystavěn trojdílný mramorový pomník. Dva boční díly pomníku slouží jako odpočívadlo, z hlavního dílu teče voda. Původně zde byl vyryt nápis: Dem unsterblichen Priessnitz die dankbaren Pruessen, 1846 (Nesmrtelnému Priessnitzovi vděční Prusové, 1846). Vrchní část pramene byla ozdobně zakončena. V květnu 1891 přibyla z pravé strany zmínka o renovaci lázeňskou komisí. I přesto, že pramen po druhé světové válce neutrpěl žádnou velkou újmu od nově přistěhovalých občanů, byl v roce 1961 opraven Československými státními lázněmi Jeseník. Při této příležitosti byl pojmenován po bardovi slezského lidu, básníku Petru Bezručovi. Jelikož tento pramen dosáhl značné popularity, muselo v roce 1999 dojít k další renovaci, kterou provedli pracovníci státního podniku Lesy ČR, lesní správa Jeseník. Obnova byla dokončena v roce 2001 a zmínku o tomto počinu můžeme nalézt na mramorové destičce na pravé straně hlavního pomníku.

Pro svou výhodnou polohu byl pramen velice často navštěvován jak pacienty, kteří kolem něj chodili do blízkých přírodních sprch, tak i turisty. O tom svědčí fakt, že zde vyrostla dnes již neexistující lesní restaurace, v níž sloužilo k odpočinku a posílení těla poměrně velké množství laviček. Z toho usuzujeme, že podnik úspěšně prosperoval. V okolí se pořádaly slavnosti či různé jiné kulturní programy. U pramene taktéž začínala téměř půlkilometrová Cesta filosofů (Philosophenweg), která dále pokračovala kolem potoka k Rumunskému pramenu a ústila u pramene Smrkového.

Poloha Bezručův pramen

Poloha 50° 14′ 54.96″, 17° 11′ 22.917″
Stav zachovalý
Lokalita Jeseník-lázně
Typ pramen

Sdílej na
Facebook

Fotky

Komentáře

Pro možnost komentování se musíte přihlásit.

Prozatím bez komentáře.