Enhuberův hrob

Místo poslední rozloučení se sebevrahem Enhuberem.

Původně dřevěný kříž byl postaven jako vzpomínka na majora c. a k. rakouské armády Fridricha Edlera von Enhubera z Vídně. Podle svědectví Ferdinanda Neuperta a Rudolfa Mocha, které údajně sepsal Jan Ripper, ale také dle vzpomínky J. C. von Walterskirchena, se Enhuber stal obětí tzv. krize, která se během tvrdé priessnitzovské kúry dostavovala. Pacient trauma psychicky nevydržel a svůj život ukončil. Ke smrti Enhubera se také váže romantická legenda, která souvisí s jeho údajnou účastí na březnovém povstání ve Vídni. Ze seznamů lázeňských pacientů však víme, že Enhuber pobýval na Gräfenberku druhou půlku roku 1847 a pak opět od poloviny února roku 1848. Březnového povstání ve Vídni se tedy nezúčastnil.

Sebevrah byl původně pohřben na hřbitově ve Frývaldově. O dva dny později se však nad papírenským jezem utopil ze zoufalství jistý učeň, který na požadavek tehdejšího faráře Gottfrieda Budeho musel být pohřben mimo posvěcenou půdu. To místní obyvatelstvo rozzuřilo. Cožpak si lidé nejsou rovni ani po smrti? Proto se tentýž den shromáždil před farou agresivní dav, který kameny vytloukl skla v oknech, a velebníčkovi vzkázal: „Jestli urozený sebevrah ze hřbitova nezmizí, faru zapálíme a vás vyženeme.“ Ještě téhož večera byli vybráni dva muži nevalné pověsti, kteří Enhuberovy ostatky exhumovali a pochovali na Gräfenberku, na místě jeho sebevraždy.

V roce 1865 nechaly „ušlechtilé paní gräfenberské a frývaldovské“ postavit na tomto místě nahoře zkosený mramorový pomník, což mělo symbolizovat překažený život. Pomník objímal železný plůtek. Na opracovaném kameni dodnes čteme německý nápis stvořený rakouským hejtmanem Rittmeistrem, jenž v překladu E. Kappera zní: „Muž plný života a síly jaré – zde zahynul co oběť světa zlob a jeho tělu přátelství tu staré – květnatý lesní upravil hrob. Co zbožná horlivost mu odpírá, ten kousek země, lásku nemajíc, to láska k lidstvu jemu věnovala – přemnohou slzu při tom uroníc.“ Dole na pomníku se pak nacházel následující text: Fridrich Edler von Enhuber., k. n. k. major im Generalstabkorps, T. 24. Juni 1848 (Fridrich Edler von Enhuber, c. a k. major generálního štábu, pochován 24. června 1848). Tento nápis byl v rámci poválečných čistek odstraněn a po čase nahrazen mramorovou deskou s nápisem: Upraveno péčí MNV Jeseník 1960. V roce 1995 zde Nadace Vincenze Priessnitze připevnila destičku s překladem německého originálu na pomníku. V roce 2014 místo nechaly upravit Lesy ČR, lesní správa Jeseník, opravu provedla firma Petera Viazaničky z Černé Vody. Taktéž byla zpevněna opěrná zeď. Památka je velmi zachovalá a patří k nejnavštěvovanějším lokalitám gräfenberských lázní.

Poloha Enhuberův hrob

Poloha 50° 14′ 45.322″, 17° 10′ 50.529″
Stav zachovalý
Lokalita Jeseník-lázně
Typ pomník

Sdílej na
Facebook

Fotky

Komentáře

Pro možnost komentování se musíte přihlásit.

Prozatím bez komentáře.