Jížní svah

Upravený slunečný svah v blízkosti sanatoria Priessnitz.

Označení Jižní svah náleží louce se skulpturami nad konečnou zastávkou autobusu, která byla v letech 1980—85 upravena Janem Šimkem z Brna. Byla to prý naléhavá potřeba vytvoření nerušeného místa relaxace a odpočinku pro lázeňské hosty, která dala podnět k vytvoření tohoto přírodního solária. Sochařsko--krajinářská kompozice nese jméno Cesta životem a je ojedinělým a významným dílem realizovaným v rámci land artu osmdesátých let 20. století u nás.

Jedná se o jedenáct objektů ze slezské žuly symbolizujících přírodní děje, lidskou existenci a jejich vzájemné propojení. Jejich skladba a tvarový princip je založený na hledání a využití souladu i kontrastu mezi monumentalitou kamene a organickou formou lidského těla. Tímto napětím mezi přírodním a lidským má být násoben účinek nadčasové jednoty člověka a přírody. Autor se inspiroval jesenickými útvary na Červené hoře, Vozkovi nebo Petrových kamenech. Samotná cesta začíná žulovými bloky v jejich přirozené přírodní formě, které mají připomínat nezkrotné přírodní síly. S výraznějším terénem svahu se postupně vyvíjí také forma kamenných kompozic. Vyvrcholením promyšleného souboru žulových bloků je monumentální socha Vzepětí. V ní autor zachytil dramatický boj veškerých životních lidských sil s neživými silami přírody. Vzpínající se lidská postava tak symbolizuje moc lidské vůle a vnitřní síly. Vrcholové partie svahu ozvláštňuje Sluneční brána, kamenná kompozice připomínající prehistorické dolmeny.

Sochařská realizace Jižního svahu nás má vést k zamyšlení a uvědomování si, co je v přírodě a životě podstatné, klade nám otázku po jeho smyslu a naplnění. Její poselství odrážející myšlenkové dění této doby se tak stýká s myšlenkovým odkazem zakladatele lázní Vincenze Priessnitze.

O okolí Jižního svahu je velice dobře pečováno a je hojně navštěvováno. Škoda jen, že vodotrysk již drahně let nefunguje. Celá památka tak postrádá jistou dynamiku, kterou právě voda nabízí.

Poloha Jížní svah

Poloha 50° 14′ 32.846″, 17° 11′ 13.847″
Stav zachovalý
Lokalita Jeseník-lázně
Typ významné místo

Sdílej na
Facebook

Fotky

Komentáře

Pro možnost komentování se musíte přihlásit.

Prozatím bez komentáře.