Priessnitzův pramen

Pramen vyvěrá na místě tragické události ze Třicetileté války, kdy zde zahynul Priessnitzův praděd.

Podle pověsti unesli za třicetileté války švédští vojáci jednomu Priessnitzovu předkovi dceru. Ten se ji vydal se svými čeledíny hledat a únosce dohonili právě v místě, kde vyvěral ze země pramen. Dívce se podařilo utéci, ale otce a většinu čeledínů Švédové pobili. Proto si dcera vzala život. Ze studánky prý později vystoupila víla a předpověděla celému rodu slávu.

Pramen se v literatuře objevuje již ve 30. letech 19. století. V roce 1842 ke dvoustému výročí smutné události byl pramen na náklady Aloise Regenharta obrouben výraznou mohylou. Slavnostního odhalení se pak dočkal den po Priessnitzových narozeninách, za účasti téměř všech zde meškajících pacientů. K občerstvení byly podávány brambory na cikánský způsob a pramenitá voda. Mohyla vypadala podobně jako dnes, tedy jako jehlanovitý pomník na vrcholu s amforou, kolem níž byl omotán had. Na původní desce vynikal mezi vavříny nápis: 1642 Priessnitz Quelle 1842. V roce 1899, v roce stých Priessnitzových narozenin, nechala lázeňská komise pramen vylepšit. Při té příležitosti byl napravo od pramene vybudován ve švýcarském stylu pavilón s věžičkou.

Po druhé světové válce čeští přistěhovalci německé nápisy na deskách odtesali. Pramen v té době nevypadal příliš lákavě. V roce 1960 se však dočkal opravy, byl zpevněn betonem a získal dnešní podobu. Vrchol mohyly začala zdobit nová mramorová amfora. Na původní desku vytesali kameníci český název Priessnitzův pramen. Pak byla vsazena na pravý bok mohyly. Desku se zmínkou o renovaci v roce 1899 nahradil tento nápis: Československé státní lázně Jeseník opravily tento historický pramen v roce 1960. Vsazena byla na levý bok pomníku. Čelo této drobné architektonické památky vyzdobila deska s nápisem Československé státní lázně Jeseník. V roce 1981 byl pramen opět renovován a o čtyři roky později dělníci poblíž něho vybudovali přístřešek. Čelní deska byla v roce 2001 vyměněna za novou, tentokrát žulovou.

Poloha Priessnitzův pramen

Poloha 50° 15′ 4.615″, 17° 10′ 30.597″
Stav zachovalý
Lokalita Jeseník-lázně
Typ pramen

Sdílej na
Facebook

Fotky

Komentáře

Pro možnost komentování se musíte přihlásit.

Prozatím bez komentáře.