Anglický pramen

Ve své době nejuznávanější pomník věnovaný Priessnitzovi.

Pramen a okolí nechala upravit početná britská kolonie pacientů pod vedením barona Karla z Lichfieldu a Maitlanda Deshwooda v roce 1848. Britové, ubytovaní především ve Frývaldově, si oblíbili okolí Josefovy zahrady. I proto pro pramen věnovaný Priessnitzovi zvolili otevřené místo na okraji v té době nově založeného Městského lesa.

Samotnou lokaci společně se strohým třídílným pomníkem pramene (původně také se třemi vývody pro vodu) pak ostatní pacienti oslavovali jako nejskvostnější a jako nejlépe umístěný pramen v okolí města a lázní. Dle dobových záznamů tak předčil pomníky ostatních národů, mezi které patřily prameny Francouzský, Maďarský (Žofiin) či Pruský.

Přesně o padesát let později byl pramen renovován k padesátiletému výročí vlády císaře Františka Josefa I. a dva krajní, již nevyužívané vývody pro vodu, překryly znaky anglické koruny a znaku města. Tou dobou je již plně využíván přilehlý park a promenáda, sledující vrstevnici těsně pod pramenem. Ta je svědkem častých kulturní akcí a ohňostrojů. Dle dobových materiálů se tak po Kleinově kavárně na náměstí jedná o nejvýznamnější kulturní místo v okolí města. Po druhé světové válce pramen zpustl. Obnoven byl nejprve v roce 1961 v rámci tzv. Akci Z (zadarmo) a později v letech 1987–1991 učňovskou školou v Žulové a Československými státními lesy. Dnes pramen nalezneme v dobrém stavu, okolí však již není tak často navštěvováno a původní promenádní cesta je využívána především ke stahování dřeva. Není bez zajímavosti, že kdysi vydatný pramen teče již pouze poskrovnu, protože jeho vodou jsou dále dotovány i další prameny v parku.

Po polomech v roce 2020 byla pravá část mohyly poškozena, v roce 2022 došlo k opravě celého pomníku, v roce 2023 pak k opravě opěrné zdi.

Poloha Anglický pramen

Poloha 50° 13′ 44.882″, 17° 12′ 56.601″
Stav zachovalý
Lokalita Jeseník-park
Typ pramen

Sdílej na
Facebook

Fotky

Komentáře

Pro možnost komentování se musíte přihlásit.

Prozatím bez komentáře.