Goethova lavice

Velkolepý pomník byl zničen již 11 let po své výstavbě.

Ve stínu stoleté borovice vejmutovky stál přepychový pomník v podobě parkové lavice. Nacházel se na místě, kde dnes stojí ve Smetanových sadech budova tenisového klubu.

Pomník byl postaven ke stému výročí úmrtí geniálního německého básníka a dramatika (1932). Původně měl být umístěn na Zámeckém náměstí poblíž Vodní tvrze. Na jeho počest bylo totiž přejmenováno na Goethovo a byl zde dokonce vysazen pamětní Goethův dub. Na popud Sudetského horského spolku, muzejního a okrašlovacího spolku lavici navrhl supíkovický sochař profesor Paul Stadler, který spolu s Karlem Kramerem zhotovil reliéfy. Hlavu J. W. Goetheho zhotovila Rosa Schillerová, žákyně školy, masky a kamenické práce žáci a odborní mistři supíkovické školy. Mramor z Horní Lipové daroval Richard Hohlbaum. Jednalo se o pomník se dvěma lavicemi, připevněnými na bočních křídlech. Sochař dílo navrhl v době hospodářské krize a chtěl zvěčnit ducha času zpodobněním vrcholné scény Fausta v žaláři: Jsi-li člověk, pociťuj mou bídu! Na prostřední díl umístil reliéf Mistrova obličeje s nápisem Goethe. Poslední část pak obsahovala výjev z Krále duchů a nápis Král duchů mi ublížil. Na postranních sloupech byly umístěny reliéfy komické a tragické masky, symbolů dramatického umění. Lavice jako celek nesla zřetelné secesní prvky.

Slavnostní odhalení proběhlo 11. června 1934 a promluvil zde Dr. Peschel. Ten poukázal na to, že se Goethe léčil v nedalekých lázních v Klodzku a že vnuk Walter von Goethe a Goetheho snacha Otilie se snažili vyléčit ze svých neduhů právě ve Frývaldově v roce 1848. Řečník dále mluvil o uctivosti, které nás básník učil: úctě k sobě samému, k bližnímu, k lidem před námi, mrtvým a o úctě k nejvyššímu, k Bohu. Projevu přihlíželi zástupci spolků, cizí lázeňští hosté, tisíce obyvatelů města, ale i zástupci českých důstojníků v uniformách. Neboť jak uvádí pamětník celé slavnosti, Goethe byl také jejich mužem.

Pak přišel květen 1945. Tehdy skupina českých občanů zamířila mimo jiné i do městského parku, kde dostatečně poničila a zneuctila nádherný pomník. Ten byl během následujících měsíců odstraněn zcela. Jaká ironie osudu, že tuto destrukci odneslo právě dílo apolitického Stadlera a naopak vlnu ničení přežila Kapsova lavice Návrat z lovu. Ten byl totiž na rozdíl od Stadlera silně politicky angažovaný v nacionalistickém hnutí, které se po válce zodpovídalo z příkoří způsobeného milionům dalších lidí.

Část původní lavice je dnes použita pro základ a schody budovy tenisového klubu. Nedávno se také v Jeseníku podařilo objevit sádrový odlitek medailónu Goethovy hlavy, která je nyní uložena ve Vlastivědném muzeu Jesenicka.

Poloha Goethova lavice

Poloha 50° 13′ 40.388″, 17° 12′ 37.358″
Stav zaniklý
Lokalita Jeseník-park
Typ pomník

Sdílej na
Facebook

Fotky

Komentáře

Pro možnost komentování se musíte přihlásit.

Prozatím bez komentáře.