Maďarský pramen

Krasová vyvěračka sloužící jako zdroj pitné vody pro Lipovou.

Jedná se o velice vydatný krasový vodní zdroj. Ústí zde totiž bezejmenný potok, jenž mizí v tzv. Smrčnickém propadání a pokračuje dosud neprozkoumanými jeskynními prostory až k našemu prameni. Výtok označuje malý křížek umístěný na soklu s reliéfem tří větviček. Jedna z nich – s květem růže – je zlomena. Na pravé části soklu navíc nalezneme letopočet 1882. O dvacet let později přibyl po pravé straně prameniště i velký mramorový kámen s dodnes čitelným nápisem Magyár Forrás, Emelték a magyárok 1902 (Maďarský pramen, vztyčen Maďary v roce 1902). V 50. letech minulého století, zde byl navíc čitelný nápis: Újból állitották a Magyarok 1906 (Znovu vybudovali Maďaři 1906). Na boku pak čteme jméno kameníka J. Fietz, Lindenwiese (J. Fietz, Lipová). Na stromě u pramene visel svatý obrázek. V letech 1902—1906 pramen drenovala maďarská firma, ale k jeho praktickému využití se dospělo až o šedesát let později, kdy byla voda svedena do dvou jímek. Tehdy také došlo k přemístění soklu s růží na dnešní místo (asi dva metry napravo od mramorového kamene) a k odstranění kříže. Dnes se na soklu nalézá další kámen, který svědčí o renovaci ve třicátých letech 20. století. Je na něm totiž vytesáno jméno kameníka Josefa Spielvogela z Dolní Lipové.

V současnosti pramen zásobuje pitnou vodou obec Lipovou. Asi o kilometr níže po proudu potoka Vidnávky nalezneme za hájovnou v Lesní čtvrti další vydatný krasový vývěr. Tento však není označen žádnou mohylou a nebyl v minulosti využíván jako pramen.

Poloha Maďarský pramen

Poloha 50° 14′ 52.005″, 17° 8′ 1.972″
Stav poničený
Lokalita Lipová-lázně
Typ pramen

Sdílej na
Facebook

Fotky

Komentáře

Pro možnost komentování se musíte přihlásit.

Jan Mrosek
23. 02. 2022

Pramen je poničený.